TEMPORALIZACIÓN

20 Agosto – 15 Setembro: Fase de documentación.
Busca e procura de información en cada un dos apartados.
Apuntar nun documento de word específico o que se vai aprendendo.

Enviar o documento elaborado por correo electrónico

16 e 17 de Setembro: Proposta da 2º fase do traballo:
- Preguntas da enquisa a realizar (Grupo 1)
- Preguntas da entrevista a un responsable do concello(Grupo 2)
- Preguntas e investigacións que tedes que facer no barrio sostible( Grupo 3)

Envío por correo electrónico a proposta para a súa validación

20 Setembro – 24 Setembro: Fase de campo.
Enquisas ás persoas; Entrevistas ; gravación de vídeos; fotografías


27 Setembro – 18 Outubro: Fase de elaboración final

1. Grupo 1: Unha reportaxe ( Como é Suecia e Estocolomo _Carla; resumo da enquisa _Alba). Máximo 2- 3 páxinas de word
2. Grupo 2: Entrevista realizada (Nazareth e Jerremy). Máximo 2-3 páxinas de word
3. Grupo 3: Reportaxe de Hammarby Sjöstad (Viky e Antía). Máximo 2- 3 páxinas de word

Subir os traballos á wiki para a súa corrección e posterior validación.

18 - 28 de Outubro realizar a 4ª parte, común, do Proxecto.REMATE DO TRABALLO: 31 DE OUTUBRO 2010

NOTA 1: O máis cómodo para subir os traballos á wiki é o seguinte:
Facer o documento nun arquivo de word e logo copiar e pegar e engadir as imaxes unha a unha onde corresponda. Pero é moi importante: TER O TRABALLO ESCRITO E COAS IMAXES COLOCADAS NUN DOCUMENTO NO VOSO LÁPIZ. Traballar en internet pode supoñer PERDER O traballo que xa tiñáis rematado. Pode ocorrer que non se garda ben o calquera outra cousa que non facemos ben.

NOTA 2: As entrevistas e documentais tedes que facelos en Inglés, xa que vai a lingua que tedes que usar. De volta da viaxe utilizamos un programa que o traduce simultáneamente co texto na parte inferior da imaxe.