Recent Changes

Wednesday, August 24

Tuesday, August 23

 1. page home edited Welcome to Your New Wiki! GREEN CITIESStockholm 2010 2011 'Green cities ' é un Proxecto educ…

  Welcome to Your New Wiki!
  GREEN CITIESStockholm 20102011
  'Green cities ' é un Proxecto educativo a desenvolver dende o 20 de agosto ata o 20 de outubro polo alumnado de Mobilidade de Comenius do IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Os alumnos permanecerán tres meses no Tibble Gymnasium de Täby- Stockholm
  Tibble Gymnasium
  (view changes)
  2:27 am
 2. page home edited ... Tibble Gymnasium IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes ... of the project.http://youtu.be/e…
  ...
  Tibble Gymnasium
  IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes
  ...
  of the project.http://youtu.be/eiB1HTXTOUgproject.

  (view changes)
  2:26 am
 3. page home edited Welcome to Your New Wiki! GREEN CITIES Stockholm CITIESStockholm 2010 'Green cities ' é un …

  Welcome to Your New Wiki!
  GREEN CITIES
  Stockholm
  CITIESStockholm 2010
  'Green cities ' é un Proxecto educativo a desenvolver dende o 20 de agosto ata o 20 de outubro polo alumnado de Mobilidade de Comenius do IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Os alumnos permanecerán tres meses no Tibble Gymnasium de Täby- Stockholm
  Tibble Gymnasium
  ...
  Stockholm foi nomeada pola Unión Europea a primeira cidade verde de Europa. Descubrir cales son as razóns polas que acadou esta denominación é un dos obxectivos do traballo.
  {carla01.jpg}
  ...
  octubre de 2010.2011. Los alumnos
  Tibble Gymnasium
  IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes
  La wiki del proyecto se editará en gallego y castellano y contará con un 'abstract' en inglés.
  Estocolmo fue nombrada en 2010 por la Unión Europea, Primera ciudad verde de Europa. Averiguar por que consiguió el galardón será el objetivo principal del proyecto.
  ...
  October 20, 20102011 in Tibble
  Tibble Gymnasium
  IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes
  ...
  of the project.project.http://youtu.be/eiB1HTXTOUg
  (view changes)
  2:24 am
 4. page C.Hammarby Sjöstad. edited {ham1.jpg} {bandgal1.jpg} Galego HAMMARBY SJÖSTAD- STOCKHOLM (Victoria Fernández e Antía Garc…

  {ham1.jpg} {bandgal1.jpg} Galego
  HAMMARBY SJÖSTAD- STOCKHOLM
  (Victoria Fernández e Antía García)
  {ham2.jpg} Que é unha “Green City”?
  No 2010, a UE decidíu premiar ás cidades máis comprometidas co Medio Ambiente en Europa, a elas chámanas“Green Cities”.
  A primeira ciudade elexida foi Stockholm. A ela lle seguirán Hamburg e Vitoria-Gasteiz.
  Por que Stockholm?
  {ham3.jpg}
  Hammarby Sjöstad é a resposta. Iste é un barrio situado ó sur de Stockholm que presenta unha nova e ecolóxica forma de vida, sendo un bo veciño da natureza.Hammarby
  foi creada, entre outras
  cousas, para mellorar a calidade de vida en Estocolmo. Iso consiguíuse mediante a depuración das aguas, a redución de ruido, a reutilización de residuos, distintas formas de transporte público (barco, tranvía, bus e metro) contra a conxestión do tráfico e máis áreas naturais.
  Neste barrio nada se desperdicia. A auga, os residuos, a electricidade… recíclanse mediante circuitos constantes sin perxudicar, en absoluto, ó medioambiente.
  
  1 {hammarby%20_sjostad.jpg} . Circuito da enerxía
  Debemos saber que as casas reciben enerxía das fontes renovables (solar, eólica e maremotriz), ademáis da proporcionada polas centrais das que falaremos a continuación.
  A. Planta térmica e eléctrica: Recibe biofuel do campo e dos aceites xa usados das casas. Nela renóvanse e saen en forma de calefación e electricidade en direción ás casas.
  {ham9.jpg}
  {ham10.jpg}
   {ham8.jpg} 2.Circuito da auga
  ==
  {ham12.jpg}
  ==
  A información dos puntos anteriores ( Ciclo da enerxía e ciclo da auga) foi obtida mediante unha entrevista con unha das responsables da Aula de Hammarby Sjöstad. Deebido ao mal son non colgamos o video da entrevista.
  Os demáis puntos ( ciclo dos residuos orgánicos, zonas verdes e historia de Hammarby Sjöstad) aparecen recollidos no seguinte vídeo que transcribimos a galego e a castellano.
  3. O ciclo dos residuos orgánicos e a súa utilización para o transporte
  4. As zonas verdes en Hammarby Sjöstad
  5. Cando e por que naceu Hammarby Sjöstad?
  {bandeng1.jpg} Green cities. English {GC ENGLISH.pps} Ciudades verdes {bandesp.jpg} {GREEN CITY.Esp.pps}

  (view changes)
  2:18 am
 5. page B.Indicadores de cidade verde edited (Jeremy Veilleux e Nazaret Ribeira) 1. 1. Entrevista Stockholm. En pdf. Próximamente colgaremos u…
  (Jeremy Veilleux e Nazaret Ribeira)
  1. 1. Entrevista Stockholm. En pdf. Próximamente colgaremos un extracto
  {ENTREVISTA ESTOCOLMO.pdf}
  2.Entrevista Täbby. En pdf. próximamente colgaremos un extracto
  {ENTREVISTA TABY.pdf}

  (view changes)
  2:16 am
 6. page A1. Suecia e Estocolmo edited {carla02.jpg} (Carla Serrano López) Material presentado en pdf. Próximamente colgaremos un e…
  {carla02.jpg}
  (Carla Serrano López)
  Material presentado en pdf.
  Próximamente colgaremos un extracto.
  {PROXECTO.pdf}

  (view changes)
  2:16 am
 7. page A2. Pensamento 'verde' en Suecia. Enquisa edited {stok1.jpg} Folleto "Green cities" (Alba Pena López Boado) Realizamos unha enquisa a…
  {stok1.jpg} Folleto "Green cities"
  (Alba Pena López Boado)
  Realizamos unha enquisa a 90 persoas nas que distinguimos dúas variables
  Homes e Mulleres
  Idade: >60 anos; 25-59 anos; 15-25 anos
  1. Os residuos domésticos: 15-25 25-60 >60
  {alba11.jpg} {alba12.jpg}
  {alba13.jpg} {alba14.jpg}
  {alba15.jpg} {alba16.jpg}
  CONCLUSIÓN: En xeral todos teñen contenedores para reciclar calquer producto pero apreciase
  que as mulleres preocupanse máis por RECICLAR que os homes.

  (view changes)
  2:15 am

Monday, August 15

 1. page E.Materiais do proxecto edited ... CIA World Factbook: web da Central de Intelixencia de Estados Unidos con información moi relev…
  ...
  CIA World Factbook: web da Central de Intelixencia de Estados Unidos con información moi relevante e sintetizada sobre todos os países do mundo.
  Eurostat: Páxina web da oficina estatística da Unión Europea que reune, homoxeneizadas, as estatísticas recopiladas por todos os países membros sobre temas moi diversos - dende economía ata medioambiente e desenvolvemento sostible.
  {Guia_traballo_Suecia_introdución.doc}
  No vínculo anterior
  podedes atopar
  Eleccións en Suecia 2010 Votar
  Parques Naturales en Suecia Visita
  (view changes)
  8:58 pm
 2. page E.Materiais do proxecto edited ... CIA World Factbook: web da Central de Intelixencia de Estados Unidos con información moi relev…
  ...
  CIA World Factbook: web da Central de Intelixencia de Estados Unidos con información moi relevante e sintetizada sobre todos os países do mundo.
  Eurostat: Páxina web da oficina estatística da Unión Europea que reune, homoxeneizadas, as estatísticas recopiladas por todos os países membros sobre temas moi diversos - dende economía ata medioambiente e desenvolvemento sostible.
  Aquí{Guia_traballo_Suecia_introdución.doc} podedes atopar
  Eleccións en Suecia 2010 Votar
  Parques Naturales en Suecia Visita
  (view changes)
  8:56 pm

More